News

IFHOHYP Genel Kurulu İçin İsviçre’ deydik

Zürih’ te düzenlenen üyesi olduğumuz IFHOHYP yıllık genel kuruluna katıldık, dernek faaliyetlerimizi paylaştık, farkındalığı artırma ve farklılıkların temsili bağlamında uluslararası işbirliklerinin önemine dikkat çektik. Kısa sürede yakaladığımız ivmenin global çapta etkilerini görmek sevindirici. Yüzümle Mutluyum Derneği olarak her platformda etki alanımızı artırmaya ve değer katmaya devam edeceğiz. / We attended IFHOHYP annual general meeting in Zürich and discussed representation of diversities. Glad to set long term collaboration for better future.

Share it on