News

Derneğimiz IFHOHP üyesi olmuştur.

Derneğimiz IFHOHP üyesi olmuştur. İşitme kaybı yaşayan genç insanların uluslararası dayanışmasını ve haklarını savunmasını amaçlayan ağa üye olarak görünür farklılığı olan işitme kaybı yaşayan gençlerimizin uluslararası alanda öz savunuculuk, sosyal ve kişisel gelişimlerine katkı sunacağız. Face Equality International ve Eurordis’ ten sonra 3. ağa dahil olarak uluslararası etkinliğimizi artırma önceliğimiz kapsamında faaliyetlerimize devam ediyoruz.

Share it on